ستاد مرکزی و دانشكده هنر
آدرس: تهران ـ خيابان آزادي ـ بين خوش و آذربايجان ـ نبش كوچه كامياران ـ شماره 1

كدپستي: 1345633151

تلفن: 6 ـ 66354245

فاكس: 66378953


دانشكده فرهنگ و ارتباطات
آدرس: تهران ـ ميدان فردوسي ـ خيابان انقلاب ـ كوچه شاهرود ـ شماره 7

كدپستي: 1599937313

تلفن: 88930546       

فاكس: 889305447

 

دانشكده معماري
آدرس: تهران ـ خيابان انقلاب ـ خيابان استاد نجات‌اللهي ـ خیابان شهید فلاح‌پور ـ شماره 29

كدپستي: 1415934357

تلفن:  88807094 -88807091-88807093
 فاكس: 88807092

 

ساختمان ستادی شماره 2
آدرس: تهران ـ ميدان فلسطين ـ خيابان طالقاني ـ شماره 55

كدپستي: 146664151

تلفن: 8 ـ 88989757

فاكس: 88989758