27/ 01/ 93 فراخوان مسابقه ادبی
معاونت فرهنگی اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می کند ( ادامه ... )

منبع خبر : معاونت دانشجویی و فرهنگی

23/ 01/ 93 تقدیر و تشکر
قدردانی رئیس دانشگاه سوره از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ( ادامه ... )

منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه سوره

23/ 01/ 93 تبریک
تبریک به آقای دکتر محمد روشن به منظور ارتقاء علمی به مرتبه دانشیاری ( ادامه ... )

منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه سوره

18/ 01/ 93 ابلاغ سیاست ها و برنامه های سال 1393
دکتر محمد روشن رئیس دانشگاه درجلسه آغازین سال جدید به تبیین سیاست ها و برنامه های سال 1393 پرداخت ( ادامه ... )

منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه سوره

16/ 01/ 93 برگزاری نشست
تبیین سیاست ها و برنامه های سال 1393 با تاکید بر مجوز قطعی دانشگاه ( ادامه ... )

منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه سوره

16/ 01/ 93 بازدید نوروزی
دکتر محمد روشن و معاونین و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی با حضور در محل کار پرسنل آیین دید و بازدید ( ادامه ... )

منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه سوره

16/ 01/ 93 ابلاغ موافقت قطعی دانشگاه سوره
ثبت اولین نامه در سال 1393 با نامه موافقت قطعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با دانشگاه سوره ( ادامه ... )

منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه سوره

26/ 12/ 92 جلسه پایان سال
آخرین روز کاری کارکنان بخشهای اداری دانشگاه به اتمام رسید ( ادامه ... )

منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه سوره

25/ 12/ 92 تقدیر
تقدیر رئیس هیأت امناء از رئیس دانشگاه سوره ( ادامه ... )

منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه سوره

25/ 12/ 92 نشست پایان سال
نشست پایان سال رئیس دانشگاه با کارکنان و اساتید ( ادامه ... )

منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه سوره

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   صفحه بعد