کد خبر : 235132
تاریخ انتشار : 13 اسفند 1396 13:35
تعداد بازدید : 349

"اطلاعیه فوری و بسیار مهم

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال جاری دفاع خواهند نمود.


"اطلاعیه فوری و بسیار مهم" قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال جاری دفاع خواهند نمود. با توجه به تغییرات جزئی در اساتید داور و نماینده تحصیلات تکمیلی و اهمیت صحیح وارد نمودن نام افراد مذکور در کاربرگ های مربوط به جلسه دفاع که در ذیل اعلام می گردد خواهشمند است نسبت به اطلاعات مربوطه که در برنامه جدول زمانبدنی اعلام می گردد دقت لازم را مبذول فرمایید. کاربرگ های مربوط به جلسه دفاع مقطع کارشناسی ارشد در سایت اصلی دانشگاه سوره به نشانی soore.ac.ir در بخش فرم های آموزشی؛ فرمهای مربوط به کارشناسی ارشد و تحت عنوان "فرم های مربوط به جلسه دفاعیه" در دسترس دانشجویان می باشد. 1.کاربرگ اعلام اصلاحات پایان نامه (3نسخه) 2.کاربرگ برگزاری جلسه دفاعیه (4 نسخه؛اطلاعات به صورت تایپی در فایل ورد مربوطه وارد گردد) 3.کاربرگ مراحل تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه و اعلام نمره(3نسخه) 4.قرارداد به صورت پشت و رو(یک برگ) ؛برای استاد راهنما و داور و مشاور به صورت جداگانه (ذیلا فرم قرارداد در کانال ارسال می گردد). نکته مهم:دانشجویانی که ازاساتید راهنمایی که عضو هیات علمی دانشکده معماری سوره نیستند استفاده می نمایند حتما مدارک زیر را به پیوست قرارداد استاد راهنما به دفتر ریاست دانشکده تحویل نمایند. 1.آخرین حکم عضویت هیات علمی 2.آخرین مدرک تحصیلی 3.کپی کارت ملی و شناسنامه تذکر:دانشجویان می بایست یک ساعت قبل از شروع جلسه دفاعیه در دانشکده حضور داشته باشند و فرم های درخواست شده را به دفتر ریاست تحویل نمایند.
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :