کد خبر : 237539
تاریخ انتشار : 2 اردیبهشت 1397 11:36
تعداد مشاهدات : 82

مراجعه دانشجویان به دفتر ریاست

مراجعه دانشجویان به دفتر ریاست دانشکده معماری
دانشجویان ذیل در اسرع وقت به دفتر ریاست دانشکده معماری مراجعه نمایند.
1.حدیثه سلطانی
2.صدف آریا خصال
3.محدثه دارابی
4.کیان آقایی
5.سپیده محمدی
6.شایان کندری


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :