کد خبر : 237978
تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1397 12:52
تعداد بازدید : 193

شورای تحصیلات تکمیلی

جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ 97/2/8
جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده فرهنگ و ارتباطات روزشنبه مورخ 8/2/97 ساعت 14:30در دانشکده تشکیل شد و موارد ذیل مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت:

1- دانشجو رویا فولادوند رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی : موضوع تحت عنوان "نقش سواد رسانه ای در تعمیق باورهای دینی مخاطبان "  در جلسه مطرح پیشنهاد گردید موضوع به " بررسی رابطه سطح سواد رسانه ای و میزان دینداری" تغییر و ایرادات برطرف و به جلسه بعد اعاده گردد.

2- دانشجو زینب آسایش طلب رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ورودی 91 : موضوع تحت عنوان "الگوی ارتباط متقاعد گرایانه قرآن کریم با تاکید بر آیات مربوط به قیامت(مورد مطالعه جزء 29 و 30 قرآن کریم) " در جلسه مطرح موضوع مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید ایرادات برطرف و به جلسه بعد اعاده گردد.

3- دانشجو زهرا جعفری رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ورودی 95 : موضوع تحت عنوان "مولفه های ارتباط بین فردی شیعیان با اهل سنت از دیدگاه معصومین علیهم السلام مورد مطالعه کتاب جامع احادیث الشیعه "  در جلسه مطرح موضوع مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید ایرادات برطرف و به جلسه بعد اعاده گردد.


 4- دانشجو نرگس دیده خانی رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ورودی 95 : موضوع تحت عنوان "الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان (1357-1338)"  در جلسه مطرح با کلیت موضوع موافقت و مقرر گردید ایرادات برطرف و به جلسه بعد اعاده گردد.