کد خبر : 238232
تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت 1397 10:20
تعداد بازدید : 254

دانشجویان اول تا سوم دانشکده

دانشجویان رتبه اول تا سوم کارشناسی دانشکده فرهنگ و ارتباطات
t: 115%;" lang="AR-SA">رشته تحصیلی

تعداد واحد

معدل 

رتبه اول

ثنا نصاری

9421410047

مدیریت فرهنگی و هنری

20 واحد

91/19

رتبه دوم

گلناز پیری

9121410021

"

16 واحد

84/19

رتبه سوم

مرتضی بزرگی فرد

9511410012

"

17واحد

82/19

 

 

 

 

 

 

رتبه اول

رضا کارگر

9411458051

روابط عمومی

15واحد

00/20

رتبه دوم

سحر صلواتیها

9411458035

"

18واحد

29/19

رتبه سوم

رویا باقری

9411458007

"

18واحد

08/19

 

 

 

 

 

 

رتبه اول

الهام پارسا معین

9411459017

روزنامه نگاری

18واحد

00/20

رتبه دوم

فاطمه فرجی

9611459057

"

17واحد

56/19

رتبه سوم

فاطمه سادات میر احمدی

9611459070

"

17واحد

49/19

 

 

 

 

 

 

رتبه اول

معصومه اسدی فرد

9511458002

روابط عمومی ( ناپیوسته )

19واحد

53/19

رتبه دوم

سهیلا خرمی

9611458104

"

18واحد

17/19

رتبه سوم

یوسف شیروانیان دهکردی

9611458114

"

16واحد

97/18

 

 

 

 

 

 

رتبه اول

رحمت اله رحمتی علایی

9611483020

مدیریت امور فرهنگی ( ناپیوسته )

18واحد

75/19

رتب دوم

محدثه قرائی

9611483044

"

16واحد

69/19

رتبه سوم

خدیجه حاجی محمدی

9511483016

"

19واحد

42/19

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده فرهنگ و ارتباطات در نیمسال دوم 96-95

رتبه اول

محمود حسینی سروری

9511416017

تبلیغ و ارتباط فرهنگی

10واحد

60/19

 

 

 

 

 

 

رتبه اول

نفیسه عبدالملکی

9421427016

مدیریت رسانه

11واحد

50/19

 

 

 

 

 

 

رتبه اول

اشکان پور کیوانی نرگور

9511407007

ادبیات پایداری

10واحد

75/18

 

 

*رتبه های اول تا سوم در مقطع کارشناسی ، و رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد ، در هر رشته تعیین می شود نه بر اساس ورودی .

* حداقل واحد برای محاسبه رتبه ها ، درمقطع کارشناسی 14 واحد  ،  و در مقطع کارشناسی ارشد 8 واحد گذرانده شده ، در نظر گرفته می شود  . ( ملاک عمل تعداد واحد گذرانده می باشد نه واحد اخذ شده )

*طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 2/10/94 رتبه اول مشمول 100%تخفیف در شهریه ثابت ، رتبه دوم مشمول 70% و رتبه سوم مشمول 30% تخفیف در شهریه ثابت می شود .

* مبلغ تخفیف در همان نیمسالی که دانشجو حائز رتبه شده است ، از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی اعمال می گردد .

*درصورت داشتن سوال به دفتر مددکاری و مشاوره دانشجویی ( خانم تقوائی ) مراجعه کنید و یا با شماره 66378951 تماس بگیرید.