3257رکورد در مدت زمان 0.343ثانیه
عبارت مورد جستجو :
معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده هنر، سلسله کارگاه های علمی را با عنوان "روش پژوهش و مقاله نویسی"، ویژه استادان برگزار می کند.
معاون پژوهشی دانشگاه سوره با بیان اینکه دانشگاه در کنار فعالیت علمی و فرهنگی درصدد ارتقاء جایگاه پژوهشی اعضای هیات علمی و مدرسان خود است گفت: معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده هنرکارگاه مقاله نویسی و روش های پیشرفته پژوهش، ویژه اعضای هیات علمی و همکاران را برگزار می کند.
معاون پژوهشی دانشگاه سوره با بیان اینکه دانشگاه در کنار فعالیت علمی و فرهنگی درصدد ارتقاء جایگاه پژوهشی اعضای هیات علمی و مدرسان خود است گفت: معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده هنرکارگاه مقاله نویسی و روش های پیشرفته پژوهش، ویژه اعضای هیات علمی و همکاران را برگزار می کند.
امید علی مسعودی، از اضافه شدن بخش مردمی و بخش ویژه سواد رسانه ای به نوزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه و افزایش تعداد داوران و داوری چند مرحله ای آثار خبر داد.
عرض تسلیت به جامعه هنری کشور
کلاس های نودانشجویان نیز به صورت مجازی برگزار می شود. اگر اتفاق غیرمنتظره ای پیش نیاید، در آبان ماه اینترنت رایگان در اختیار دانشجویان قرار می دهیم.
معاونت پژوهشی با همکاری دانشکده هنر دانشگاه سوره از دوشنبه 28 مهرماه نشست نقد کتاب خود را به صورت هفتگی آغاز می کند که در هر نشست، به نقد یکی از کتاب های مرتبط با یکی از رشته های هنری می پردازد.
معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده هنر دانشگاه سوره از دوشنبه 28 مهرماه نشست نقد کتاب خود را آغاز می کند. در این نشست هر هفته به نقد یکی از کتاب های مرتبط با یکی از رشته های هنری پرداخته می شود.
معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده هنر دانشگاه سوره از دوشنبه 28 مهرماه نشست نقد کتاب خود را آغاز می کند. در این نشست هر هفته به نقد یکی از کتاب های مرتبط با یکی از رشته های هنری پرداخته می شود.
دانشگاه جامع امام حسین(ع) به منظور تکمیل کادر پژوهشی خود از بین فارغل تحصیلان و دانشجویان دکتری اقدام به جذب هیئت علمی و پژوهشگر می کند.
  • تعداد رکوردها : 3257