3349رکورد در مدت زمان 0.078ثانیه
عبارت مورد جستجو :
دومین جلسه کارگاه توانمند سازی روش تحقیق و مقاله نویسی علمی در هنر ویژه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های سینما، ادبیات نمایشی و انیمیشن دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره با تدریس دکتر سعید اسدی برگزار شد.
سومین جلسه کارگاه مقاله نویسی نوین ، ویژه اعضای هیات علمی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره با تدریس محسن مراثی و حضور استادان به صورت مجازی، برگزار شد.
دومین جلسه کارگاه توانمند سازی روش تحقیق و مقاله نویسی علمی در هنر ویژه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر، صنایع دستی و هنر -color:yellow'>اسلامی، دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره با تدریس دکتر اصغر فهیمی فر برگزار شد.
به همت معاونت پژوهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره و با همکاری دانشکده هنر، چهارمین جلسه نقد کتاب، با نقد و بررسی کتاب « عکاسی مکتب دوسلدورف » نوشته صالحه خوانساری ، به صورت مجازی برگزار شد.
دومین جلسه کارگاه توانمند سازی روش تحقیق و مقاله نویسی علمی در هنر ویژه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های های ارتباط تصویری، تصویر سازی، نقاشی و عکاسی دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره با تدریس دکتر محسن مراثی برگزار شد.
دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره، دومین کارگاه مجازی از مجموعه کارگاه های سه گانه روانشناسی را ویژه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشجویان ورودی جدید برگزار می کند.
یازدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار برگزار می شود.
به همت معاونت پژوهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره و با همکاری دانشکده هنر، چهارمین جلسه نقد کتاب سوره، روز دوشنبه 19 آبان ماه به صورت مجازی برگزار می شود.
وبینار آشنایی نو -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشجویان ورودی99 دانشکده فرهنگ و ارتباطات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره با گروه های آموزشی مربوطه خود برگزار می شود.
نخستین جلسه کارگاه توانمند سازی روش تحقیق و مقاله نویسی علمی در هنر ویژه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های سینما، ادبیات نمایشی و انیمیشن دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره با تدریس دکتر سعید اسدی برگزار شد.
  • تعداد رکوردها : 3349