3345رکورد در مدت زمان 3.931ثانیه
عبارت مورد جستجو :
دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره، طی اطلاعیه ای از -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشجویان خواست تا نسبت به تکمیل پرسشنامه الکترونیکی کارنامه سلامت خود اقدام کنند.
طی حکمی از سوی محمدحسین ساعی رییس -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره، اصغر فهیمی فر به عنوان سرپرست گروه پژوهش هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره منصوب شد.
وبینار علمی – تخصصی تجارب شهرهای جدید ایران؛ سه شنبه 22 مهرماه به صورت مجازی به همت دانشکده معماری و شهرسازی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره، به دبیری زینب عادلی برگزارشد.
دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی امور -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشجویی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره، اولین دوره مجازی کارگاه های سه گانه روانشناسی را ویژه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشجویان ورودی جدید برگزار می کند.
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره پرسش های متداول -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشجویان درباره ثبت نام در این -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه را پاسخ داد.
به همت معاونت پژوهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره و با همکاری دانشکده هنر، نخستین جلسه نقد و بررسی کتاب «شگردهای نمایشنامه نویسی» نوشته علی حاجی ملاعلی به صورت مجازی برگزار شد .
نخستین جلسه نقد و بررسی کتاب «شگردهای نمایشنامه نویسی» نوشته علی حاجی ملاعلی به همت معاونت پژوهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره با همکاری دانشکده هنرسوره به صورت مجازی برگزار شد .
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه سوره از زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته صرفأ بر اساس سوابق تحصیلی سال 99 خبر داد.
فروشگاه اینترنتی انتشارات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه الزهرا (س) با هدف عرضه و فروش کتاب های چاپ شده انتشارات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه راه اندازی شد.
  • تعداد رکوردها : 3345