کد خبر : 89824
تاریخ انتشار : 1 دی 1394 14:59
تعداد بازدید : 11016

درباره دانشکده هنر

درباره دانشکده هنر

دانشکده هنر دانشگاه سوره با هدف تفکیک فعالیت های علمی و آموزشی در حوزه ها و گرایش های تخصصی و به نیت دستیابی به ساختارهای رسمی و مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 1385/06/4 با تصویب هیأت اُمناء و هیأت رئیسه دانشگاه سوره فعالیت خود را به عنوان مهم ترین، بزرگ ترین و با سابقه ترین دانشکدة دانشگاه سوره آغاز کرد.

دانشکده هنر دانشگاه سوره با هدف تفکیک فعالیتهای علمی و آموزشی در حوزهها و گرایش های تخصصی و به نیت دستیابی به ساختارهای رسمی و مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 1385/06/4 با تصویب هیأت اُمناء و هیأت رئیسه دانشگاه سوره فعالیت خود را به عنوان مهمترین، بزرگترین و با سابقهترین دانشکدة دانشگاه سوره آغاز کرد.

 

 این دانشکده با پشتوانة حداقل 15 سال فعالیت آموزشی و تربیت نیروهای ماهر و نیمهماهر در رشتهها و گرایشهای مختلف هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، سینما و هنرهای سنتی و همچنین با تکیه بر اعضای هیأت علمی رسمی و مدعو خود توانسته است به اعتباری قابل قبول و در بعضی رشتههای تخصصی برجسته و بیبدیل در میان دانشگاههای معتبر دولتی و با سابقه دست یابد.  شاهد این ادعا افتخار و کسب جوایز، لوحهای تقدیر و شایستگیهایی است که توسط استادان، دانشجویان و دانشآموختگان دانشکده هنر در نمایشگاهها و جشنوارهها و همایشهای داخلی و خارجی کسبشده و در سوابق و خاطرة سوره محفوظ مانده است.

 

این دانشکده به رغم محدودیتهای خود از نظر فضای آموزشی و امکانات فیزیکی، اعتبار خود را مدیون اعضای هیأت علمی و استادان مدعو و دانشجویانی است که اهداف سوره را در تمامی فعالیتهای آموزشی و فوق برنامه خود در اولویت قرار داده و پیشرفت سوره را پیشرفت و افتخار خود میدانند.

این اهداف در اساسنامه دانشگاه به روشنی آمده و مسئولان دانشکده به همراه اعضای هیأت علمی تلاشهای وافر و مستمری به خرج دادهاند در مسیر اهداف دانشگاه حرکت کنند که به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- مقدمات تأسیس گرایش نمایشهای ایرانی در گروه نمایش (دروس و شرح درسها توسط اساتید خبره طراحی شده است

2- داوری مستمر بخشهای اصلی جشنوارة کشوری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده هنر (آثار دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی از سرتاسر کشور)؛

3- حضور فعالانه و مداوم دانشجویان رشته هنر اسلامی و استادان دانشکده هنر در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم؛

4- کسب مقامهای ملی توسط دانشجویان دانشکده هنر از جشنوارههای معتبری همچون: نمایشگاه  بینالمللی قرآن کریم، بینال ملی نگارگری ایران، بینال تذهیبهای قرآنی آستان قدس رضوی و جشنواره رضوی و جشنواره بینالمللی جوانان کشور و جشنواره بینالمللی فیلم و تئاتر فجر و....

 

هماکنون دانشکده هنر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای رشتههای زیر است:

 مقطع کارشناسی:

1- نمایش (چهار گرایش کارگردانی، نمایش عروسکی، ادبیات نمایشی و طراحی صحنه)، نقاشی، گرافیک، کتابت و نگارگری، هنراسلامی، سینما (چهار گرایش کارگردانی، فیلمنامهنویسی، تدوین و تصویربرداری).

 

مقطع کارشناسی ارشد

1- ادبیات نمایشی؛ 2- نقاشی؛ 3- گرافیک؛ 4- سینما؛ 5- انیمیشن؛ 6- صنایع دستی؛ 7- هنر اسلامی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :