کد خبر : 90073
تاریخ انتشار : 5 دی 1394 14:51
تعداد بازدید : 8224

درباره معاونت دانشجویی و فرهنگی

درباره معاونت دانشجویی و فرهنگی

درباره معاونت دانشجویی و فرهنگی

از بدو تأسیس مؤسسه آموزش عالی سوره، معاونت دانشجویی و فرهنگی به عنوان یکی از معاونت های زیرمجموعه سوره تشکیل شد و تاکنون نیز انجام وظیفه کرده است. شایان ذکر است از دوره تصدی ریاست فعلی دانشگاه، این معاونت تحت عنوان معاونت دانشجویی و فرهنگی تغییر نام یافته و تاکنون نیز به همین عنوان می باشد. این معاونت عهدهدار سیاستگذاری، برنامهریزی، اداره و هدایت کلیه امور رفاهی و فرهنگی دانشجویان می باشد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :