کد خبر : 91058
تاریخ انتشار : 20 دی 1394 13:21
تعداد بازدید : 4459

کارشناس دفتر امور اساتید، نظارت و ارزشیابی

کارشناس دفتر امور اساتید، نظارت و ارزشیابی

کارشناس دفتر امور اساتید، نظارت و ارزشیابی

سمیه اکبر نتاج

کارشناس دفتر امور اساتید، نظارت و ارزشیابی

تلفن:  88994046

اهم وظايف مديريت کارشناس دفتر امور اساتید، نظارت و ارزشیابی عبارتند از:

محاسبه حقالتدريس مدرسین مدعو

محاسبه حقالزحمه داوري، مشاوره و راهنمايي مدرسان؛

محاسبه مازاد تدريس اعضاي هيأت علمي؛

محاسبه حقالزحمه ارجاع به استاد مدرسان؛

تشکيل پرونده جهت مدرسان مدعو دانشگاه؛

بررسي و تدوين پروندههاي مربوط به کميته ترفيعات؛

آمادهسازی و تکمیل پروندههاي مدرسین مدعو برای طرح در کميته تأیيد صلاحيت مدرسان؛

مسئول سايت معاونت آموزش دانشگاه.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :