کد خبر : 92195
تاریخ انتشار : 4 مرداد 1389 10:16
تعداد بازدید : 3598

اختتاميه سومين جشنواره بين المللي " در انتظار صبح "


اختتاميه سومين جشنواره بين المللي " در انتظار صبح " كه با حضور بيش از ششصد اثر از هنرمندان كشورمان و چهار كشور چين ، سوئيس ، بوسني و هرزگوين و دانمارك در رشته هاي طراحي پوستر، لوگوتايپ، نقاشي، معرق و نمايشنامه نويسي كوتاه انجام گرفته بود ، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دين ومعارف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نتايج داوري آثار رسيده به دبيرخانه سومين جشنواره بين المللي در انتظار صبح كه از سوي گروه دانشجويي شاهد دانشگاه سوره در رشته هاي طراحي پوستر، لوگوتايپ، نقاشي، معرق و نمايشنامه نويسي كوتاه برگزار شد به شرح ذيل است



بخش نقاشي:

رتبه اول: خانم مريم غفاري از تهران (جايزه هشت ميليون ريال به اضافه تنديس جشنواره به اضافه لوح تقدير).

رتبه دوم: خانم فاطمه دولت آبادي از تهران – خانم فاطمه كارگري از تهران (به صورت مشترك)، (جايزه هر كدام سه ميليون ريال به اضافه لوح تقدير).

رتبه سوم: خانم سمانه دانش فهيم از تهران – خانم فاطمه دريني از شيراز ( به صورت مشترك)، (جايزه هر كدام دو ميليون ريال به اضافه لوح تقدير).

رتبه چهارم: خانم الهام عبدي از تهران (جايزه دو ميليون ريال به اضافه لوح تقدير).

همچنين تعداد 6 نفر به جهت نگاه مناسب به موضوع و تلاش در رساندن مفهوم انتظار شايسته تقدير دانسته شدند: (جايزه هر كدام يك ميليون ريال به اضافه لوح تقدير).

نازيتا انصاري نژاد از تهران – نعيمه ابرقويي از تهران – هومن بخشايي از اروميه – ايمان قاسيمان از اصفهان – معصومه السادات طبايي از اراك و اميرحسين آقاميري از تهران

بخش معرق:

نفر اول: جواد عبادي از تهران – امير مقدم از تهران (به صورت مشترك)، (جايزه هر كدام چهار ميليون ريال به اضافه تنديس جشنواره به اضافه لوح تقدير).

نفر دوم: زهرا شاه طوسي از اصفهان – تورج رحيمي از تهران (به صورت مشترك)، (جايزه هر كدام سه ميليون ريال به اضافه لوح تقدير).

نفر سوم: صيدا خواجه نژاد از تهران – محسن كاوه از تهران (به صورت مشترك)، (جايزه هر كدام دو ميليون ريال به اضافه لوح تقدير).

نفر چهارم: عزت خادم الحسيني از تهران – ميلاد رجبعلي نژاد از تهران (به صورت مشترك)، (جايزه هر كدام يك ميليون ريال به اضافه لوح تقدير).

همچنين آثار 4 نفر از شركت كنندگان به عنوان شايسته تقدير معرفي شد؛ (جايزه هر كدام يك ميليون ريال به اضافه لوح تقدير)

ام البنين احمديان از تهران – محمدحسين رضاييان از قم – فائزه راد گودرزي از كرج – سهيلا سلامي از تهران.

بخش نمايشنامه نويسي كوتاه:

هيات داوران هيچ يك از آثار را براي رتبه هاي اول و دوم شايسته انتخاب ندانستند.

نمايشنامه "نيمه براتي" نوشته آقاي حميد عليزاده به عنوان رتبه سوم انتخاب شد. (جايزه چهار ميليون ريال به اضافه لوح تقدير)

نمايشنامه هاي "تسلسل" نوشته آقاي قادر شهسواري و "بوي باران" نوشته آقاي عدالت فرزانه به طور مشترك به عنوان رتبه چهارم انتخاب شدند. (جايزه هر كدام يك ميليون ريال به اضافه لوح تقدير).


نمايشنامه هاي "بهشت" نوشته رسول بانگين، "منتظر" نوشته مريم محمدي، "واگن آخر" نوشته عباس عمراني بيدي، "مرد سوم" نوشته يعقوب مهراد و نمايشنامه "روز بر مي آيد" نوشته منيره السادات امامي شايسته تقدير شناخته شدند. (جايزه هر كدام يك ميليون ريال به اضافه لوح تقدير).

بخش لوگوتايپ:

داوران بخش لوگوتايپ سومين جشنواره بين المللي در انتظار صبح، هيچ يك از آثار ارسالي را واجد رتبه هاي اول تا چهارم ندانسته و آثار هنرمندان ذيل را به جهت نگاه مناسب و تلاش در رساندن مفهوم انتظار شايسته تقدير دانستند: (جايزه هر كدام يك ميليون ريال به اضافه لوح تقدير).

سميرا بهشتي از اردبيل – علي عمراني از تهران – سارا اصغري از ابهر – سيدحسين جعفرنژاد از بابل – محمود حاجي وند قالبي از لرستان – فاطمه حاجي حيدري از قم – سيدامين الله مير از تهران و حكيمه سادات رضويان از تهران.

بخش طراحي پوستر:

داوران بخش طراحي پوستر سومين جشنواره بين المللي در انتظار صبح، هيچ يك از آثار ارسالي را واجد رتبه هاي اول تا چهارم ندانسته و 2 نفر را به عنوان برگزيده و به صورت هم طراز به شرح ذيل معرفي نمودند:

سيدمحمدحسين ميرباقري از اراك و محمد شريعت زاده از تهران (جايزه هر كدام يك ميليون و پانصد هزار ريال)

همچنين تعداد 11 نفر را به جهت نگاه مناسب و تلاش در رساندن مفهوم انتظار شايسته تقدير دانستند: (جايزه هر كدام يك ميليون ريال به اضافه لوح تقدير).

سيده نگارشهدي از تهران – اميرضا شيرازي از تهران – زهرا سخنگو از تهران – صديقه منتقيان از تهران – حامد سعيدي از تهران – حكيمه السادات رضويان از تهران – محمود حاجي وند قالبي از لرستان – محمد زارعي از بيرجند – سمانه السادات سجادي از اراك – عليرضا بختياري از تهران و اردشير قياسي از بندرعباس.

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :