کد خبر : 92211
تاریخ انتشار : 14 شهریور 1389 11:12
تعداد بازدید : 2510

بخشنامه استعدادهای درخشانمصوبه پنجاهمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان (مورخ 19/12/88)
1- ظرفیت پذیرش 10 درصد برتر دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی حائز شرایط آیین نامه شماره 3536/21 مورخ 21/6/86 در دوره کارشناسی ارشد 20 درصد افزایش یافت. دانشگاهها باید 50 درصد از مجموع ظرفیت مذکور را صرفاً از بین دانشجویان ممتاز سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جذب نمایند.
2- دانشجویان ممتاز، با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده 5 آیین نامه مذکور، می توانند در صورت شرکت در آزمون ورودی دوره بالاتر و کسب حد نصاب علمی برابر 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد در رشته-محل مورد تقاضا پذیرفته شوند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :