کد خبر : 92221
تاریخ انتشار : 11 مهر 1389 8:1
تعداد بازدید : 1407

اطلاعیه مهم


طبق مصوبه شوراي آموزشي 10/7/89

ا- مقرر گرديد كليه دانشجوياني كه ثبت نام نكرده اند از تاريخ 10/7/89 لغايت ساعت 24 روز سه شنبه 13/7/89 مي توانند حداكثر واحد انتخاب نمايد.
بديهي است در صورت عدم اقدام در موعد مقرر براي دانشجويان مرخصي تحصيلي با احتساب سنوات لحاظ مي گردد.
2- كليه دانشجوياني كه ثبت نام نموده ولي بدليل مشكلات مالي ثبت نام آنان تكميل نشده تا ساعت 24 روز سه شنبه 13/7/89 فرصت دارند حداكثر تا 16 واحد ثبت نام خود را تكميل نمايند در غير اين صورت ثبت نام آنان حذف مي گردد و براي  آنان مرخصي با احتساب سنوات تحصيلي ثبت مي گردد.
3- كليه دانشجويان كه ثبت نام آنان نامعتبر مي باشد بايد تا ساعت 24 روز سه شنبه 13/7/89 نسبت به اعتبار ثبت نام خود اقدام نمايند در غير اين صورت واحدهاي نامعتبر آنان به صورت قطعي حذف مي گردد.
تذكر: تمامي فرآيند ثبت نام از روز 10/7/89 لغايت ساعت 24 روز سه شنبه 13/7/89    مي باشد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :