کد خبر : 92235
تاریخ انتشار : 19 آبان 1389 14:9
تعداد بازدید : 1647

نمایشگاه عکس دانشجویی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره اين نمايشگاه كه توسط دو تن از دانشجويان رشته سینما  سلمان ابراهيمي و محمد كوهي و به منظور ارتقاء سطح كيفي آثار اين هنرمندان برگزار گرديده است ، به مدت شش روز در گروه سينماي دانشگاه سوره ادامه خواهد يافت.
در اين نمايشگاه سعي شده است كه جنبه آزاد حرفه عكاسي در ثبت نماهاي گوناگون مورد تجربه قرار گيرد تا بدينوسيله باب تازه اي در خصوص عكاسي آزاد فرا روي دانشجويان و هنرمندان اين مرز و بوم گشوده شود.
زمان: سه شنبه 18 آبان لغايت دوشنبه 24 آبان
مكان: گروه سينما


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :