کد خبر : 92314
تاریخ انتشار : 10 شهریور 1387 6:7
تعداد بازدید : 4521

تقويم زماني نيمسال اول تحصيلي 87 ـ 1387 موسسه آموزش عالي سوره

تقويم زماني نيمسال اول تحصيلي 88 ـ 1387

موسسه آموزش عالي سوره

كارشناسي و كارشناسي ارشد


تقویم زمانی نیمسال اول تحصیلی  88-1387 موسسه آموزش عالی سوره (کارشناسی و کارشناسی ارشد) - جدید
ردیف عنوان گروه دانشجویان زمانبندی توضیحات    
1 انتخاب واحد دانشجویان ورودی 83 و ما قبل  1387/06/24 - 25  کلیه رشته ها    
2 انتخاب واحد دانشجویان ورودی 84 1387/06/25 -26-27 کلیه رشته ها    
3 انتخاب واحد دانشجویان ورودی 85  1387/06/27 -28 -29 کلیه رشته ها    
4 انتخاب واحد دانشجویان ورودی 86 1387/06/29 -30 -31 کلیه رشته ها    
5 انتخاب واحد کلیه دانشجویان (متاخرین) 1387/07/01 - 2 (با جریمه تاخیر)    
6 پذیرش مهمان و انتقالی دانشجویان مهمان و انتقالی 1387/06/3 - 4 ----    
7 حذف و اضافه دانشجویان ورودی 83 و ما قبل  1387/07/14 کلیه رشته ها    
8 حذف و اضافه دانشجویان ورودی 84 1387/07/15 کلیه رشته ها    
9 حذف و اضافه دانشجویان ورودی 85  1387/07/16 کلیه رشته ها    
10 حذف و اضافه دانشجویان ورودی 86 1387/07/17 کلیه رشته ها    
11 حذف و اضافه کلیه دانشجویان (متاخرین) 1387/07/18 (با جریمه تاخیر)    
12 حذف اضطراری کلیه دانشجویان  از پایان حذف و اضافه تا 1387/09/20 کلیه رشته ها    
13 پایان کلاسها کلیه دانشجویان 1387/10/19 کلیه رشته ها    
14 شروع امتحانات کلیه دانشجویان 1387/10/21 کلیه رشته ها    
15 پایان امتحانات کلیه دانشجویان 1387/11/03 کلیه رشته ها    
کلاسها از تاریخ 30/06/1387 دایر می گردد و حضور کلیه دانشجویان در جلسه اول الزامی می باشد.

لازم به توضيح است كه انتخاب واحد به صورت اينترنتي مي باشد و دانشجويان با مراجعه به سايت www.soore.ir مي توانند انتخاب واحد نمايند.


معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي
اداره كل آموزش


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :