کد خبر : 93012
تاریخ انتشار : 15 آبان 1392 10:15
تعداد بازدید : 1101

چارت آموزشی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

چارت آموزشی گروه های آموزشی دانشکده فرهنگ و ارتباطات در شورای دانشگاه و هیات امنای دانشگاه سوره در 11 آبان1392 تصویب شد
طی این مصوبه چارت دانشکده فرهنگ و ارتباطات عبارتند از گروه مدیریت فرهنگی با دو رشته مدیریت فرهنگی و هنری و کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی، ارتباطات اجتماعی با سه رشته روابط عمومی، روزنامه نگاری و کارشناسی ناپیوسته روابط عمومی و گروه رسانه و تبلیغ با دو رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی و مدیریت  رسانه. شایا ن ذکر است مرکز مطالعات فرهنگی جوانان در ذیل چارت دانشکده قرار گرفته است. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :