نامه معاون آموزشی وزارت علوم به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

25 فروردین 1399

اطلاعیه شماره 1 معاونت دانشجویی و فرهنگی

20 فروردین 1399

اطلاعیه مهم معاونت اداری و مالی

19 فروردین 1399

اطلاعیه مهم شماره 4 معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

19 فروردین 1399

تأکید دبیرکل اتحادیه دانشگاه ها و موسسه های غیرانتفاعی کشور بر راه اندازی کلاس های مجازی

17 فروردین 1399

بخشنامه مهم دانشگاه آزاد اسلامی در دوره فاصله گذاری اجتماعی و برگزاری کلاس های مجازی

14 فروردین 1399

اطلاعیه مهم شماره ۳ معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

14 فروردین 1399

اطلاعیه مهم شماره 2 معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

12 فروردین 1399

  • تعداد رکوردها : 415