حضورفعال دانشگاه سوره در مراسم تشییع سردار شهید سپهبد سلیمانی و همراهان

16 دی 1398

نشست تخصصی جشنواره دانشجویی دستان با حضور فرزاد فرجی و نفیسه خلج

11 دی 1398

جشنواره دستان؛ محکی بر هنر دانشجویان

11 دی 1398

نشست تخصصی حسین خلیلی با عنوان نگاهی به سرامیک امروز ایران

11 دی 1398

برگزاری کارگاه تخصصی صادق باقری با عنوان بدنه های ویژه و قابلیت های آن در سرامیک هنری

11 دی 1398

نشست تخصصی فواد نجم الدین با عنوان نگاهی به سرامیک امروز ایران

9 دی 1398

برگزاری نشست تخصصی سرامیک توسط استاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز در حاشیه دوسالانه دانشجویی دستان

8 دی 1398

برگزاری سخنرانی با موضوع هنرگرافیک به منزله هنری اجتماعی در تبلیغات

8 دی 1398

نشست تخصصی عباس اکبری با موضوع شاه کوره، داستان کشف و مرمت یک کوره در کاشان

8 دی 1398

بررسی راهکارهای مواجهه و مقابله با اخبار و تصاویر جعلی

7 دی 1398

  • تعداد رکوردها : 414