برگزاری ورکشاپ [کانسپت]

3 خرداد 1396

برگزاری ورکشاپ [متحرکسازی در انیمیشن]

3 خرداد 1396

برگزاری ورکشاپ [صدا در انیمیشن]

3 خرداد 1396

برگزاری ورکشاپ [نماهنگ های انیمیشن در ایران]

3 خرداد 1396

برگزاری ورکشاپ [کارگردانی فیلم کوتاه و انیمیشن]

3 خرداد 1396

برگزاری کارگاه آموزشی [طراحی کاراکتر]

3 خرداد 1396

برگزاری سلسله کلاس های [موشن گرافیکس]

3 خرداد 1396

استقبال بی سابقه از کارگاه های آموزشی دومین جشنواره انیمیشن سوره

2 خرداد 1396

فراخوان جشنواره «سرچشمه سرخ» منتشر شد

2 خرداد 1396

برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه نویسی «سایه» معرفی شدند

1 خرداد 1396

  • تعداد رکوردها : 351