2848رکورد در مدت زمان 0.093ثانیه
عبارت مورد جستجو :
گروه سینما 22 دی 1394 13:32
گروه سینما
تماس با دانشکده هنر
چارت دانشکده هنر
سمینار و همایش 21 دی 1394 16:58
سمینار و همایش
مهارت افزایی 14 مهر 1394 9:26
مهارت افزایی
عکس معاونت آموزشی
عکس معاونت آموزشی
عکس معاونت آموزشی
عکس معاونت اداری مالی
اولین نشست علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات در خصوص مقایسه بازتاب ترور در لبنان و فرانسه در رسانه ها با حضور اساتید محترم آقایان دکتر مسعودی و دکتر اسدی و دکتر افراسیابی در سالن مطالعات دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره موزخ نهم دی ماه 94 برگزار گردید
  • تعداد رکوردها : 2848