2769رکورد در مدت زمان 0.062ثانیه
عبارت مورد جستجو :
با توجه به نیاز دانشگاه و توسعه حوزه آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی، در حوزة معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیریتی تحت عنوان مدیریت تحصیلات تکمیلی تشکیل شد
مدیریت خدمات آموزشی
دانشکده هنر دانشگاه سوره با هدف تفکیک فعالیت های علمی و آموزشی در حوزه ها و گرایش های تخصصی و به نیت دستیابی به ساختارهای رسمی و مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 1385/06/4 با تصویب هیأت اُمناء و هیأت رئیسه دانشگاه سوره فعالیت خود را به عنوان مهم ترین، بزرگ ترین و با سابقه ترین دانشکدة دانشگاه سوره آغاز کرد.
دکتر عبدالکریم عطارزاده معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی عضو هیأت علمی دانشکده هنر
نیمسال اول 30 آذر 1394 9:57
تقویم آموزشی نیم سال اول دانشگاه سوره - کلیه رشته ها
دانشگاه سوره در بهمن ماه سال 1338 تاسیس شد.دانشکده های معماری و شهرسازی و علوم بانکداری اولین دانشکده های دانشگاه بوده و ...
آغاز بکار انجمن علمی معماری
رزومه یوسف خجیر 26 آذر 1394 23:20
رزومه یوسف خجیر
هبات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات
  • تعداد رکوردها : 2769