نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر دانشگاه سوره برگزیدگان خود را شناخت

12 اسفند 1396

نتایج نهایی مسابقات فوتسال سوره

12 اسفند 1396

اختتامیه نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

11 اسفند 1396

کاندیدهای بخش مسابقه صحنه

11 اسفند 1396

پایان بخش صحنه ای سوره

11 اسفند 1396

جشنواره سوره به نیمه راه خود رسید

8 اسفند 1396

جدول اجراهای بخش مسابقه صحنه نهمین دوره جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

5 اسفند 1396

جشنواره دانشجویی تئاتر سوره با دو رویداد مهم

4 اسفند 1396

رونمایی از پوسترهای اصلی نهمین جشنواره تئاتر دانشجویی سوره

3 اسفند 1396

نزدیک شدن به روزهای نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره با دو رویداد مهم

3 اسفند 1396

  • تعداد رکوردها : 421