آقای رضا هدایت

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی دانشگاه سوره از سال 80،تدریس در دانشکده‌های هنری و همچنین برپایی بیش از 20 نمایشگاه انفرادی و 60 نمایشگاه گروهی و برنده‌ی چندین جایزه‌ی داخلی و خارجی

1-کارشناس ارشد، نقاشی

2-  کارشناس

1- کارشناسی: نقاشی،مبانی، طراحی

2- کارشناسی ارشد: نقاشی تجربی

حیوانات نانجیب

1-چاپ دستی

2-داوری برای نقاشی

1-گالری اثر

2-گالری طراحان آزاد

3-گالری 7 ثمر