دکتر مهران هوشیار

مدیر گروه مطالعات عالی هنر و عضو هیأت علمی

1- عضو شورای دبیران هنری هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر 1394.
  • دکترای پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، تهران، 1386-1390.
  • کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران،( گرایش هنرهای اسلامی) 1376-1379.
  •  کارشناسی صنایعدستی، دانشگاه هنر،(گرایش سفال، حجمسازی، معرقچوب)1372- 1376.
1- مدیر گروه هنراسلامی، صنایع دستی، کتابت و نگارگری دانشکده هنر سوره، 1393.
کارشناس ارشد، پژوهش هنر ، دانشگاه هنر تهران،( گرایش هنرهای اسلامی) 1379.
2- سرپرست دانشكده هنر دانشگاه سوره 1388 تا 1393.
2- عضو شورای سیاستگزاری نمایشگاه سرامیک بنیان شکستنی، آکادمی هنرهای تجسمی آد با همکاری؛ سازمان زیباسازی شهرداری تهران و پژوهشکده هنرهای سنتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگسرای نیاوران 1394.
3- مدیر گروه صنایع دستی و هنر اسلامی دانشگاه سوره 1385 تا 1388.
کارشناس، صنایع دستی، دانشگاه هنر، ( گرایش سفال، حجم سازی، معرق چوب) 1376.
3- عضو کارگروه آموزش صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی، تهران 1393.
4- عضو هیات اجرایی ششمین کنگره و جشنواره ملی آسیب شناسی خانواده - دانشگاه شهید بهشتی 1392.
4- مدیر امور اداری مؤسسه آموزش عالی سوره ، 1384-1383.
5- مدیرگروه صنایع دستی مؤسسه آموزش عالی سوره تهران، 1382-1380.
5- عضو منتخب سازمان سنجش به‌ عنوان طراح سئوال كارشناسي ارشد هنر، 1389، 1390، 1391، 1392 و 1393.
6- کارشناس سازمان صنایع دستی تهران (واحد تحقیق و توسعه) 1379.
7- موسس آکادمی هنرهای تجسمی آد؛ با مجوز وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی، 1393.
6- عضو شوراي ارزشيابي هنرمندان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در رشته‌هاي سفال و سراميك و چوب، 1389 تاكنون.
7- عضو هیات انتخاب نهمین بینال سفال ، 1388.
8- عضو هیئت تحریریه نشریه رهپویه هنر، دانشگاه سوره، 1385 تا 1387.
9- عضو کمیته کارآفرینی مؤسسه آموزش عالی سوره، 1385.
10- عضو هیات علمی دومین گردهمایی گنجینه هنرهای از یاد رفته ، فرهنگستان هنر ، 1387
11- عضو هیات مدیره انجمن سفالگران ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1387تا 1390.
12- عضو کمیته تخصصی هنرهای صناعی فرهنگستان هنر، 1386.
13- عضو هیئت داوری جشنواره حکمت مطهر، 1386.
14- عضو هیئت داوری جشنواره تسنیم رادیو جوان، 1386.
15- طراح و مدیر اجرایی ستاد برگزاری همایش نقش عشق، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه سوره، 1383.
16- مجری و مسئول پروژه مرمت کاشی های هفت رنگ حجره های حیاط مرکزی مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری، 84-1382.
17- عضو هیئت داوری و عضو هیئت انتخاب اولین جشنواره صنایع دستی دانشجویان سراسر کشور، تهران، مجموعه فرهنگی آزادی، 1380.
18- مجری طرح نمایشگاه سراسری امام علی(ع) سازمان صنایع دستی تهران، 1379 .

نقد و تحلیل پایان نامه های کاربردی گروه صنایع دستی و هنر اسلامی دهه 1390 خورشیدی از منظر کارآفرینی