دکتر مهدی محمدی

مدیر گروه صنایع‌دستی و عضو هیأت علمی

دکترای تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي، دانشگاه هنر تهران.

کارشناس ارشد فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطبايي تهران .

 کارشناس صنایع‌دستی، دانشگاه سوره تهران.

کارشناسی: مباني زيبايي­شناسي، حكمت هنر اسلامي، آشنايي با هنر در تاريخ، هنر و تمدن اسلامي، تجزیه‌وتحلیل هنرهای تجسمی، تئوری لعاب آشنایی با هنرهای سنتی، دیوارنگاری سایر ملل، شیوه‌های هنری در دوران اسلامی ایران،  بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر و ...

کارشناسی ارشد: نقد و ارزيابي هنرهاي سنتي، مطالعات تطبيقي در پژوهش‌های سنتي، آشنايي با تاريخ نگارگري، حكمت هنر اسلامي، پژوهش در هنرهاي سنتي، تاريخ هنر اسلامي، آشنايي با فرهنگ و هنر ايران باستان، ...

نظام جانوری در منظومه‌های عطار نیشابوری، مجله خراسان بزرگ.

معرفی و طبقه‌بندی سفالینه‌های دوره سلجوقی، نشریه هنرهای صناعی – اسلامی.

مزرد؛ اسپینل کرومیت در فناوری سرامیک‌های سنتی.

بررسی نقاشی دیواری برج شرقی خرقان با رویکرد شمایل‌شناسی، دانشجو: عارفه زمانی، گروه پژوهش هنر دانشگاه سوره تهران.

تحلیل هرمنوتیکی پیکره‌های شاهد مجموعه هفت‌اورنگ جامی در مجموعه گالری فریر. دانشجو: شهرزاد راحله، گروه هنر اسلامی دانشگاه سوره تهران.

زیبایی‌شناسی کلمه الله در رویکردهای سنت‌گرایی و تاریخی نگری با تأکید بر خطوط کوفی، دانشجو: امیرمحمد بابا حبیب، گروه هنر اسلامی دانشگاه سوره تهران.

مدیر گروه صنایع‌دستی و هنر اسلامی دانشگاه سوره تهران.

دبیر اجرایی همایش آینده‌پژوهی، دانشگاه سوره تهران.

دبیر اجرایی نشریه رهپویه هنر (هنرهای صناعی).

داوری جشنواره نور محمد (ص).

شركت در نمايشگاه دانشجويان صنایع‌دستی سراسر كشور شيراز –1384.

نمايشگاه هفته فرهنگي ايران- دبي- 1385.

نقد و تحلیل پایان نامه های کاربردی گروه صنایع دستی و هنر اسلامی دهه 1390 خورشیدی از منظر کارآفرینی