دکتر جواد صادقی جعفری

عضو هیأت علمی

دکتر جامعه‌شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران

کارشناسی:

روش تحقیق در مدیریت

جامعه‌شناسی گروه سينما و گروه نمایش

روش تحقیق در علوم اجتماعی 4 واحدی

مبانی جامعه‌شناسی

نظریه‌های جامعه‌شناسی

نظریه‌های فرهنگی

 

کارشناسی ارشد:

روش تحقیق پیشرفته کمی

جامعه‌شناسی آموزش عالی

بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان با تأکید بر تغییرات سیاسی – اجتماعی در فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات زنان سال 6 شماره 1 بهار و تابستان 1387 .

بررسی مقایسه­ای عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه­های ایثارگری و سهمیه مناطق در دوره‌های روزانه دانشگاه­های دولتی ، فصلنامه نامه آموزش عالی، تابستان 1389، شماره 10.

واکاوی زمینه‌های اجتماعی  تقویت جامعه اخلاقی در اندیشه اجتماعی، فصلنامه رهپویه هنر، بهار و تابستان 1395 شماره 36 و 37.

چاپ مقاله تحلیل جامعه‌شناختی پیش‌نیازهای فرهنگی تقویت جامعه مدنی در ایران (مطالعه موردی شهر تهران)فصلنامه علمی - پژوهشی تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری، شماره 4/72 ، بهار و تابستان 1396 .

"تحلیلی بر احساس تعلق به جامعه در حال تغییر ایران و عوامل مؤثر بر آن"، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه‌شناسی ایران، سال نوزدهم، شماره 1 ، بهار 97 .

تحلیل محتوای سرمقاله‌های روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا از منظر تأکید بر ارزش‌های نوسازی (موردمطالعه: روزنامه‌های کیهان و اعتماد) فصلنامه علمی پژوهشی جامعه‌شناسی سیاسی ایران، در دست چاپ

بررسی رابطۀ میان تأثیرپذیری از تبلیغات لوازم‌آرایشی و خودشیءانگاری در زنان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی، روان‌شناختی زنان، دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 67، تابستان 1400

تحلیل نشانه شناختی ارزش‌های دینی در آگهی‌های تجاری شبکه یک سیما، فصلنامه علوم خبری، دوره 9، شماره 36، زمستان 1399.

مشاور پایان‌نامه با عنوان "بازنمایی روحانیت در سریال پرده‌نشین،" دانشجو آقاي محمدجواد کربلایی ، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

مشاور پایان‌نامه با عنوان "نقش رسانه‌های نوین در گرایش جوانان به باورهای دینی تکثرگرا" دانشجو خانم الهام حاجی، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی .

مشاور پایان‌نامه با عنوان " مطالعه سینمای خیابانی ایران به‌مثابه یک زیرگونه از گونه درام" دانشجو آقاي سید سیاوش ابراهیمی گروه سینما .

مشاور پایان‌نامه با عنوان "تحلیل محتوای کیفی شبکه‌های ماهواره‌ای اهل‌بیت و توحید" دانشجو خانم پروین طالب نیا، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

مشاور پایان‌نامه با عنوان " نحوه بازتاب دین‌داری در سریال‌های دینی تلویزیون تحلیل محتوای سریال مدینه دانشجو خانم فاطمه پور بصیر، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

مشاور پایان‌نامه با عنوان " بررسی مقایسه ارزش‌های دینی در سینمای دهه 60 و دهه 80 دانشجو آقای محمد حاج حسینی ، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

مشاور پایان‌نامه با عنوان "نشانه‌های دینی در تبلیغات بازرگانی:مطالعات موردی تبلیغات بازرگانی پخش‌شده در ماه رمضان 1393 از شبکه‌های اول و سوم سیما" دانشجو خانم پریسا تهلیلی، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

مشاور پایان‌نامه با عنوان "نحوه بازتاب مراسم عزاداری امام حسین در روزنامه گاردین"، دانشجو خانم نسا عراقی، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

راهنمایی پایان‌نامه "بررسی و تحلیل شیوه‌های تبلیغی پیروان آیین یارسان" دانشجو خانم فائقه فرخی، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

راهنمایی پایان‌نامه "تحلیل محتوای انیمه‌های پخش‌شده از سیما در دهه 60 از جنبه ارزش‌های اجتماعی" دانشجو خانم مهدیه ثقفی، رشته انیمیشن.

راهنمایی پایان‌نامه "تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی دینی دانشجویان دانشگاه‌های بوکان" دانشجو خانم گلاله رحمتی، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

مشاور پایان‌نامه با عنوان " تأثیر آموزش و معرفی صنایع‌دستی در هویت بخشی فرهنگی به کودکان گروه سنی الف"، دانشجو خانم الناز بابایی، رشته صنایع‌دستی.

مشاور پایان‌نامه با عنوان "مبانی و مؤلفه‌های مؤثر در طراحی زیورآلات معاصر( با رویکرد هویت فرهنگی)"، دانشجو خانم دینا دهرویه؛ رشته صنایع‌دستی.

راهنمایی پایان‌نامه " بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بالندگی اعضای هیأت علمی  در دانشگاه شهید بهشتی" دانشجو خانم مهدیه فروتن، رشته مدیریت برنامه‌ریزی آموزش عالی.

راهنمایی پایان‌نامه " بررسی مقایسه‌ای نحوه انعکاس ارزش‌های فرهنگی پیش‌نیاز توسعه اقتصادی-اجتماعی در روزنامه‌های دو جناح سیاسی کشور " دانشجو خانم فرزانه احمدی، رشته  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

راهنمایی پایان‌نامه "بررسی مقایسه‌ای بازتاب ناآرامي‌هاي دی‌ماه96 در روزنامه‌ها به تفکیک دو جناح سياسي" دانشجو خانم مینا صفدری، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

راهنمایی پایان‌نامه "بررسی موانع ارتقای مرتبه علمی زنان عضو هیأت علمی در دانشگاه­های دولتی" دانشجو خانم فاطمه ملکلو، رشته مدیریت برنامه‌ریزی آموزش عالی.

راهنمایی پایان‌نامه "بررسی رابطه میان اثرپذیری از تبلیغات لوازم‌آرایشی و خودشیءانگاری در زنان 18 تا 35 سال شهر تهران" دانشجو خانم فاطمه آرمنده، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

راهنمایی پایان‌نامه "بایسته‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سیما در رابطه با تقریب مذاهب اسلامی" دانشجو خانم محبوبه احمدی، رشته مدیریت رسانه.

مشاور پایان‌نامه «بررسی بازتاب پایگاه و طبقه اجتماعی سینماگران موج نو ایران در آثار سینمایی آنان مطالعه موردی: ابراهیم گلستان، فرخ غفاری، کامران شیردل و پرویز کیمیاوی» دانشجوي آقاي پرويز اميني، گروه سينما.

راهنمایی پایان‌نامه «تحلیل نشانه شناختی ارزش‌های دینی در آگهی‌های تجاری شبکه یک سیما»، دانشجو خانم آدینه ادیب، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

راهنمایی پایان‌نامه «بازنمایی زن مسلمان در سینمای بعد از انقلاب اسلامی ایران ( مقایسه دهه‌های 60 و 90 )» دانشجو آقاي عبدالحسين شفقي، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

مدير دفتر رياست ، روابط عمومي و امور هیأت‌ها در دانشگاه سوره از سال 1385 تا 1388

معاون اداري و مالي دانشگاه سوره ارسال 1388 تا دی 1395

قائم‌مقام دانشگاه سوره از تیرماه سال 1394 تا اسفند 1398

سرپرست معاونت پژوهش دانشگاه سوره از سال 1397 تا اسفند 1398

مدير گروه آموزشي مديريت فرهنگي و رسانه