دکتر باقر ساروخانی

عضو هیأت علمی

 • ابتدایی و متوسطه در قزوین (رتبه اول در شهرستان)
 • لیسانس زبان-ادبیات فرانسه و علوم تربیتی در دانشسرای عالی تهران 1340 (رتبه اول)
 • فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران 1342
 • اعزام به فرانسه به دلیل رتبه اول بودن
 • لیسانس جامعه شناسی از سورین (دانشگاه پاریس)
 • دکترای دولتی(دتا) در جامعه شناسی از سورین (با درجه بسیار عالی) و چاپ رساله در پاریس در سال 1968
 • ابتدایی و متوسطه در قزوین (رتبه اول در شهرستان)
 • لیسانس زبان-ادبیات فرانسه و علوم تربیتی در دانشسرای عالی تهران 1340 (رتبه اول)
 • فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران 1342
 • اعزام به فرانسه به دلیل رتبه اول بودن
 • لیسانس جامعه شناسی از سورین (دانشگاه پاریس)
 • دکترای دولتی(دتا) در جامعه شناسی از سورین (با درجه بسیار عالی) و چاپ رساله در پاریس در سال 1968

بیش از 190کتاب، مقاله ، تحقیق به زبان های فرانسه ، انگلیسی و فارسی. از جمله روشهای تحقیق (5جلد)، جامعه شناسی خانواده (4 جلد)، جامعه شناسی ارتباطات(12 جلد)،  دایرﮤ المعارف و فرهنگ علوم اجتماعی(5 جلد)، که بعضی از آثار به عنوان کتاب سال انتخاب شدند نظیر جامعه شناسی ارتباطات(2 جلد)،  دایرﮤ المعارف(2 جلد) و پژوهش در مهاجرت به همراه دکتر محمد اشوری

 • حدود 50 لوح تقدیر و جایزه به مناسبت انتشار کتاب برگزیده سال، پژوهش برگزیده سال و برگزاری سمینارهای علمی
 • حدود 30 کتاب پژوهشی در بیش از 10 حوزه علمی و پژوهشی
 • مدیریت و عضویت در مجلات علمی: بنیانگزار و مدیر مجله دانشکده(مجله علمی دانشگاه تهران) و عضو هیأت تحریریه در بیش از 10 مجله علمی- پژوهشی دانشگاهی
 • شرکت در مجامع علمی ملی و بین المللی، عضویت در انجمنهای علمی متعدد در سطح ملی و بین المللی از جمله کمیته بین المللی خانواده

سرای ارتباطات