دکتر سید غلامرضا اسلامی

عضو هیأت علمی

 • کارشناسی ارشد پیوسته معماری و شهرسازی از دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتری معماری با گرایش برنامه‌ریزی توسعه) توسعه درون‌زا (از انگلستان
 • عضو هیأت علمی پیوسته دانشکده معماری
 • عضو هیأت علمی وابسته گروه مطالعات عالی هنر
 • سرپرست سابق گروه معماری پردیس هنرهای زیبا
 • رئیس سابق گروه مطالعات عالی هنر پردیس هنرهای زیبا
 • مدیرمسئول و سردبیر سابق فصلنامه برگ فرهنگ دانشگاه تهران
 • مدیرکل فرهنگی سابق دانشگاه تهران
 • معاون سابق آموزشی دانشکده معماری
 • معاون سابق آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس هنرهای زیبا
 • رئیس سابق کارگروه معماری شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • عضو سابق کارگروه نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی )دانشگاه هنر(
 • نماینده سابق پردیس هنرهای زیبا در ارزیابی کیفی و شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه
 • پژوهشگر برتر پردیس هنرهای زیبا
 •  پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران
 • دریافت جایزه کتاب برتر دانشگاهی دانشگاه تهران (معماری جمعی(
 • داور مسابقات متعدد پروژه‌های معماری: حرمین مقدس کربلای معلی، مصلی تهران، فرودگاه امام، یادمان کارون چهار، ورودی چند شهر جدید، ساختمان نظام‌مهندسی سمنان
 • عضو حلقه علمی "کرسی معماری" شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو حلقه علمی "کرسی هنر" شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو سابق گروه‌های "مشورتی"، "هنر و معماری"، "علمی فناوری" و "اندیشکده فرهنگی" الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو "کارگروه هنر" اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
 • مدیرکل سابق هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • رئیس سابق موزه هنرهای معاصر تهران
 • دبیر سابق اجرائی و معاون پژوهشی فرهنگستان هنر
 • عضو سابق هیأت امنای دانشگاه سوره
 • سردبیر سابق فصلنامه علمی پژوهشی کیمیای هنر
 • عضو هیأت مؤسس قطب علمی معمار اسلامی ایران
 • عضو هیأت مؤسس و رئیس سابق هیأت مدیره انجمن علمی هنر اسلامی ایران
 • عضو هیأت تحریریه چندین مجله (هویت شهر، کیمیای هنر، شهرسازی دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل، فناوری‌های نوین پدافند غیرعامل، نشریه دانشگاه آزاد جنوب، پژوهشنامه هنر اسلامی و ...) و داور ده‌ها مقاله علمی پژوهشی
 • عضویت در انجمن‌های بین‌المللی اسكان بشر (IAHH) دانشگاه رضوي، بمبئي، هند (International Association for Humane Habitat)، انجمن مطالعات محیط‌های سنتي (IASTE) دانشگاه كاليفرنيا، بركلي، ایالات‌متحده آمريكا (International Association for the Study of Traditional Environment)و انجمن دانشگاهي مدارس معماري (ACSA) دانشگاه ارگان، نيويورك، ایالات‌متحده آمريكا(Association of Collegiate Schools of Architecture)
 • قریب به 50 مقاله علمی پژوهشی، 50 مقاله علمی ترویجی و 35 مقاله بین‌المللی
 • تعدادی سخنرانی علمی، تعدادی پروژه پژوهش و تعدادی مدل‌سازی مفاهیم علمی در طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی

 

"درس گفتار مبانی نظری معماری؛ عینکمان را خودمان بسازیم"؛

 "معماری جمعی؛ از نظریه تا عمل"؛ و

 "کوچه‌پس‌کوچه‌ها".

راه نمائی تعدادی از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری معماری