منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری ازجمله شاخه‌های زبان و ادب پارسی است که از پیشینه بس طولانی نزد ایرانیان برخوردار است. این شاخه به‌ویژه در دوران معاصر و با رویداد انقلاب اسلامی و در پی آن دفاع مقدس، اهمیت و اعتبار بیشتری یافت و آثار متنوع و متعددی در این حوزه پدید آمد که مجموعه این آثار، میراث ارزشمندی را در حوزه زبان و ادبیات فارسی فراهم آورده است. مطالعه و تحقیق درباره این آثار، ضرورت ایجاد و راه‌اندازی یک‌رشته تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد را بیش‌ازپیش ضروری می‌نمود ازاین‌رو مسئولین امر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تصویب رشته ادبیات پایداری به‌عنوان یکی از گرایش‌های رشته زبان و ادب پارسی در دوره تحصیلات تکمیلی اقدام کردند. هدف اصلی از ایجاد این دوره، پرورش کارشناسانی در سطح عالی برای مطالعه و تحقیق درباره آثار منتشره پیرامون ادبیات پایداری است تا بتوانند با سود جستن از قابلیت‌های موجود در زبان و ادبیات فارسی به نشر و ترویج فرهنگ ایستادگی و ازخودگذشتگی در سطح جامعه بپردازند.

سازمان تبلیغات اسلامی خاصه حوزه هنری ازجمله مراکزی بوده که در آفرینش و انتشار این آثار در سطح جامعه پیشگام بوده و تاکنون کتاب‌های مختلفی در این زمینه منتشر ساخته است. ازاین‌رو مسئولین دانشگاه سوره نیز بر آن شدند تا با تکیه‌بر پشتوانه غنی یادشده نسبت به راه‌اندازی رشته ادبیات پایداری اقدام کنند و پس از کسب مجوز لازم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این رشته از مهرماه 1395 در این دانشگاه دایر شده و مبادرت به پذیرش دانشجو برای آن کرده است.