منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

معماری اسلامی

معماری اسلامی

هدف دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره در این مقطع تربیت و آموزش مهندسان معمار ارشدی است که قادر باشد با توجه به رعایت و حفظ مبانی زیباشناختی معماری، کارکردی، اقلیمی، بومی و ... با توجه به مبانی اسلام به طراحی بپردازند. از سویی دیگر کوشش خواهد شد، دانشجویان به وادی نقد و نظریه‌پردازی در معماری و معماری اسلامی، کاربست روش‌ها و رویه‌ها در طراحی معماری، روان‌شناسی و رفتارشناسی محیطی، طراحی منظر و فضای شهری، خلاقیت و کاربرد علوم شناختی در معماری اسلامی ورود یابند. در این دوره، دیدگاه میان‌رشته‌ای و ارتباط معماری با علوم و فرهنگ اسلامی – ایرانی، دیدگاه غالب است.