کلاس «اصول زیبایی‌شناسی هنر» از دوره مهارت‌های فهم و گفت‌وگو درباره آثار هنری برگزار شد

1399/11/30   13:00

کلاس کلیاتی درباره اصول زیبایی‌شناسی و هنر از مجموعه جلسات «مدرسه زمستانی درنگ» با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، چهارشنبه ۲۹بهمن ۹۹ از ساعت ۱۶ الی۱۸ در فضای اسکای‌روم به صورت مجازی برگزار شد.

کلاس «اصول زیبایی‌شناسی هنر» از دوره مهارت‌های فهم و گفت‌وگو درباره آثار هنری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از معاونت پژوهشی دانشگاه_ کلاس اصول زیبایی‌شناسی هنر از مجموعه جلسات مدرسه‌ی زمستانی درنگ با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و تدریس سید حسین شهرستانی برگزار شد.

 در این جلسه ابتدا، سید حسین شهرستانی به بررسی زشتی و زیبایی، ارتباط آن‌ها در آثار هنری، نسبت هنر مصنوع با هنر طبیعی و تشخیص هنری پرداخت و معتقد بود فاکتورهایی چون نقش هنرمند، درک هنری و فلسفه آن  باعث تسهیل در یافتن معنای هنر می‌‌شود.

او در ادامه تأثیر عصر جدید را  تغییر در فرم و مفاهیم انتزاعی نسبت به مفاهیم پیشین در هنر دانست و گفت: البته نباید این نکته را از یاد برد که در روزگار مدرن زیبایی معیارهای عام پیدا کرده که این مفاهیم ریشه در نفس انسانی دارند؛ حال پرسش اصلی در شکاف هنر پیشین با هنر مدرن این است که زیبایی امری ذهنی است یا عینی؟

 برای یافتن پاسخ به این پرسش کافی‌ست به این نکته توجه کنیم که در گذشته مفهوم زیبایی به صورت ظاهری بوده و در عصر حاضر زیبایی صورتی عینی_ذهنی پیدا کرده است که به تدریج دائماً به عنوان امری ایده‌آلیستی در نظر گرفته می‌شود.

 حال آن‌که در عصر حاضر تفسیر و نحوه برداشت اثر از هویت آن مهم‌تر و برجسته‌تر و نزدیک‌ترین مفهوم به صفت زیبایی است.

در انتهای جلسه نیز، به تمامی سوالات علاقه‌مندان در این زمینه پاسخ داده شد.

 


اصول زیبایی‌شناسی هنر مهارت‌های فهم و گفت‌وگو آثار هنری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره