تمدید فراخوان عضوگیری، ثبت‌نام کاندیداتوری و انتخابات انجمن‌ها و کانون‌ها

1399/12/04   23:00

زمان عضوگیری دوره انتخابات الکترونیکی انجمن‌های علمی و کانون‌های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره، تمدید شد.

تمدید فراخوان عضوگیری، ثبت‌نام کاندیداتوری و انتخابات انجمن‌ها و کانون‌ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، با توجه به تجربه اول مجازی شدن انتخابات و همین‌طور استقبال دانشجویان برای عضویت و کاندیداتوری در کانون‌ها و انجمن‌های علمی، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، زمان عضوگیری و درخواست کاندیداتوری را تا ۸ اسفندماه تمدید کرد.

توجه داشته باشید که تاریخ ذکر شده، آخرین تاریخ تمدید این فرخوان است.

همچنین جهت عضویت و کاندید شدن، در صفحه سیباد دانشگاه به نشانی https://sibad.soore.ac.ir، وارد بخش کانون‌ها و انجمن‌های علمی شوید.

 


تمدید فراخوان عضوگیری ثبت‌نام کاندیداتوری انتخابات انجمن‌ها و کانون‌ها امور فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره