وبینار تخصصی «توسعه دوچرخه سواری در شهرها» برگزار می شود

1399/12/10   10:00

وبینار تخصصی «توسعه دوچرخه سواری در شهرها» به همت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، واحد توسعه حمل و نقل پاک شهرداری تهران و فصلنامه دستاوردهای نوین حمل و نقل، یکشنبه 10 اسفند ماه 1399 به صورت مجازی برگزار می شود.

وبینار تخصصی «توسعه دوچرخه سواری در شهرها» برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از معاونت پژوهشی دانشگاه_ وبینار تخصصی «توسعه دوچرخه‌سواری در شهرها» به همت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه، واحد توسعه حمل و نقل پاک شهرداری تهران و فصلنامه دستاوردهای نوین حمل و نقل و حضور یعقوب آزاده‌دل مدیر واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک شهرداری تهران، فرید پیرویان استادیار دانشگاه ایلنویز دانشگاه شیکاگو و امیر ایزدی مدیر گروه دانشگاه شمال، یک‌شنبه 10 اسفند ماه 1399 به صورت مجازی برگزار می شود.

شایان ذکراست: حضور برای تمامی علاقه‌مندان رایگان است.

جهت شرکت در وبینار وارد لینک زیر شوید:

https://sibad.soore.ac.ir/V/Show/wn9991001

 


وبینار تخصصی توسعه دوچرخه سواری در شهرها واحد توسعه حمل و نقل پاک شهرداری تهران فصلنامه دستاوردهای نوین حمل و نقل دانشکده معماری و شهرسازی معاونت پژوهشی دانشگاه سوره