نشست تخصصی «نقش معماری دیجیتال در معماری آینده» در دانشگاه سوره برگزار می‌شود

1400/07/18   10:00

معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، با همکاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه، در پیوند با همایش ملی آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار؛ دومین پیش‌نشست خود را با عنوان «نقش معماری دیجیتال در معماری آینده» روز دوشنبه مورخ 19 مهرماه 1400 ساعت 18:30 الی 20 برگزار می‌کند.

نشست تخصصی «نقش معماری دیجیتال در معماری آینده» در دانشگاه سوره برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره_ دومین پیش‌نشست از همایش ملی آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار؛ با محوریت «نقش معماری دیجیتال در معماری آینده» به کوشش دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار می‌گردد.

این نشست مجازی، با حضور دکتر مرتضی رهبر استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در جایگاه سخنران و دکتر محمدرضا اکبریان عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی بعنوان دبیر نشست؛ روز دوشنبه مورخ 19 مهرماه 1400 ساعت 18:30 الی 20 در دانشگاه سوره برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است، مجموعه پیش‌نشست‌ها تا پیش از برگزاری همایش؛ مورخ 24 آذرماه 1400 ادامه خواهند داشت. همچنین، تبیین راهکارهایی برای دستیابی به نظام آموزشی کارآمد و پیشروی به سمت تحقق دانشگاه‌های کارآفرین از اهداف مهم این همایش بوده که با تأکید بر سه حوزه هنر، معماری و شهرسازی و فرهنگ و ارتباطات پیگیری می‌شود.

*به این منظور، علاقه‌مندان می‌توانند جهت شرکت در این پیش‌نشست، در تاریخ و ساعت مقرر به لینک زیر مراجعه نمایند:

https://sibad.soore.ac.ir/v/show/digitalarchitecture

 

*جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری همایش و مجموعه پیش‌نشست‌ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://conf.soore.ac.ir/FHD2021/Home

 


دومین پیش‌نشست همایش ملی آینده پژوهی؛ آموزش عالی و توسعه پایدار «نقش معماری دیجیتال در معماری آینده» هفته پژوهش سال 1400 دانشکده معماری و شهرسازی معاونت پژوهشی دانشگاه سوره