راه اندازی هفتمین نشریه چاپی دانشگاه سوره با عنوان «رهپویه فلسفه و حکمت هنر اسلامی»

1400/07/21   14:00

از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار هفتمین نشریه‌ی چاپی و فصلنامه‌ای دانشگاه سوره، با عنوان «رهپویه فلسفه و حکمت هنر اسلامی» صادر شد.

راه اندازی هفتمین نشریه چاپی دانشگاه سوره با عنوان «رهپویه فلسفه و حکمت هنر اسلامی»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از معاونت پژوهشی دانشگاه، مجوز انتشار هفتمین نشریه‌ی چاپی و فصلنامه‌ای این دانشگاه با عنوان «رهپویه فلسفه و حکمت هنر اسلامی» از طرف وزارت ارشاد صادر شد.
فصلنامه «رهپویه فلسفه و حکمت هنر اسلامی» در راستای اهداف عالیه دانشگاه سوره و تعالی فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی به منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش، نشر نظریه‌ها و نتایج دستاوردهای علمی و هنری، حاوی مقالات پژوهشی در زمینه فلسفه و حکمت هنر اسلامی خواهد بود. این فصلنامه در زمینه تخصصی «هنر و پژوهش‌های هنر»، با مدیریت دکتر محمدحسین ساعی با گستره سراسری، به زبان فارسی و انگلیسی به چاپ می‌رسد.
شش فصلنامه دیگر دانشگاه سوره در زمینه‌های تخصصی هنرهای تجسمی؛ صنایع دستی؛ تئاتر، سینما، انیمیشن؛ علوم ارتباطات اجتماعی؛ ادبیات تطبیقی و معماری منتشر می‌شوند. «رهپویه هنر/هنرهای تجسمی» اولین نشریه‌ی این دانشگاه است که در پنج دوره‌ی متفاوت از سال 1374 تا کنون (1400) چاپ شده و دارای رتبه علمی (ب) است. پنج فصلنامه‌ی دیگر با عنوان «رهپویه هنرهای صناعی»، «رهپویه ادبیات پایداری»، «رهپویه ارتباطات و فرهنگ»، «رهپویه هنرهای نمایشی» و «رهپویه معماری و شهرسازی» از اردیبهشت ماه 1400 راه‌اندازی شده‌اند و اولین شماره آن‌ها در پاییز 1400 منتشر خواهد شد.


مجوز چاپ و انتشار نشریه هفتمین نشریه‌ی چاپی و فصلنامه‌ای «رهپویه فلسفه و حکمت هنر اسلامی» معاونت پژوهشی دانشگاه سوره