منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

دانشجویان درس برنامه‌ریزی و طراحی بافت فرسوده و تاریخی از دفتر توسعه محله‌ای بازار تهران بازدید کردند.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه سوره، دانشجویان شرکت‌کننده در این بازدید، با سازوکار شکل‌گیری و فعالیت دفاتر توسعه محله‌ای سازمان نوسازی، دفتر توسعه محله‌ای بازار تهران و چالش‌های بازار تهران در حوزه ایمنی، هویت و پایداری آشنا شدند.

آشنایی با پیشینه اقدامات دفتر در زمینه بررسی تجارب برتر داخلی (بازار تبریز و قزوین) و تجارب خارجی (ترکیه، استانبول) برای دانشجویان تشریح شد و همزمان چالش‌های فعلی بازار تهران موردبحث و تحلیل قرار گرفت. کارشناسان دفتر توسعه محله‌ای بازار تهران در ادامه این بازدید دانشجویان را با گاهنامه بازار تهران، «کمپین دست به‌کارشیم» و تجارب موفق این دفتر در زمینه مرمت و بهسازی مشارکتی در راسته فرش‌فروشان، راسته کفاشان و بازار سید اسماعیل آشنا کردند و ضمن بیان تأثیرات این اقدامات، تصاویر و دیگر مستندات را نمایش دادند.

مشاهده میدانی دانشجویان از اقدامات انجام‌شده در مرمت و بهسازی مشارکتی راسته فرش‌فروشان، راسته کفاشان و همچنین سرای رحیمیه پایان‌بخش این برنامه بود.

 

اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشگاه سورهبازدید دانشجویان سوره از دفتر توسعه محله‌ای بازار تهران

نظر خود را بنویسید