منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

مقاله دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه نگاری سوره در چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی حکمرانی متعالی برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، مقاله مسعود هراتی فارغ التحصیل دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره از میان ده‌ها مقاله با عنوان: ارائه الگوی مطلوب انتشار روزنامه های الکترونیک محله ای به عنوان یکی از راهبردهای حکمرانی استانی رسانه ( مورد مطالعه شهر سمنان) به عنوان مقاله برگزیده در پانل تخصصی تمرکززدایی و حکمرانی استانی ارائه شد.

براساس این گزارش، مسعود هراتی این مقاله را با راهنمایی و مشارکت دکتر امیدعلی مسعودی عضو هیات علمی دانشگاه سوره و با استفاده از پایان نامه کارشناسی ارشد خود تهیه و برای شرکت در همایش ارسال کرد.

چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی حکمرانی متعالی 26 تیرماه سال جاری در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.

اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشگاه سورهمقاله دانشجوی سوره در همایش ملی حکمرانی متعالی برگزیده شد

نظر خود را بنویسید