منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

سی و سومین جلسه کرسی ترویجی دانشگاه سوره با عنوان «نقش روابط عمومی در ارتقای بهره‌وری سازمان» در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره به نقل از معاونت پژوهشی، این نشست با حضور «استاد رحمان سعیدی» دانشیار دانشکده ارتباطات سوره و دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان ارائه‌دهنده، «استاد سید رضا نقیب السادات» دانشیار دانشکده ارتباطات علامه طباطبایی به‌عنوان ناقد و «استاد امید علی مسعودی» دانشیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره به‌عنوان دبیر و ناقد برگزار شد.

رحمان سعیدی در ابتدای این نشست با اشاره به نقش‌های گوناگون روابط عمومی سازمان‌ها، اظهار داشت: پژوهشی در حوزه نقش روابط عمومی در ارتقای بهره‌وری صورت گرفته است؛ در این پژوهش، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون موردمطالعه قرار گرفت و پرسشنامه آن توسط شاغلان این شرکت انجام‌شد.

وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی نقش‌های گوناگونی دارد که ازجمله آن می‌توان به بهره‌وری، ایجاد روابط دوستانه، شفاف‌سازی، ایجاد تفاهم دوجانبه بین سازمان، کارمندان و...  اشاره کرد اما به حوزه بهره‌وری توجه ویژه‌تری می‌شود. جوهره روابط عمومی در طول تاریخ اجتماعی جوامع، همواره وجود داشته و دارد. افزایش بهره‌وری و تولید یکی از علل مهم رشد دانش روابط عمومی در سازمان‌های جهانی است.  دانش، فن و هنر روابط عمومی باید به‌درستی شناخته،  آموزش و به آن پرداخته شود.

دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه سوره و دانشگاه علامه طباطبایی بخش دیگر سخنانش را به کارکردهای مهم روابط عمومی ازجمله بهینه‌سازی عوامل تولید، سرمایه، فناوری، نیروی انسانی، شیوه‌های ارتقا و... در سطح خرد و کلان سازمان‌ها اشاره و تاکید کرد: روابط عمومی در ارتقا وضع موجود اثرگذار و سبب شکوفایی سازمان می‌شود. همچنین نقش افراد در سازمان‌ها افزایش و بسترهای مناسب ارتباطی با شیوه‌های ارتباطی نوین مهیا می‌شود.

وی روابط عمومی سازمان‌ها را جایگاه مناسبی در حوزه ارتباطات دانست و بیان کرد: برای افزایش بهره‌وری باید ذهن مخاطبان(کارکنان) شناخته، در چهارچوب و بستر مناسب و با انتخاب ابزارهای مناسب به مخاطبان درون و بیرون انتقال پیدا کند. روابط عمومی یک دانش مستقل است. همچنین این دانش، نیازهای مادی و معنوی کارکنان را فراهم، موردتوجه قرار داده و ارتباط دوسویه ایجاد می‌کند. روابط عمومی با آگاهی از افکار عمومی به مدیریت سازمان کمک می‌کند. همچنین حوزه روابط عمومی با آگاهی از تغییرات و تحولات، نوعی نظام هشداردهنده داشته و سازگاری با محیط را ایجاد می‌کند. در صورت عدم وجود روابط عمومی، بهره‌وری در سازمان‌های جامعه رخ نداده و اتلاف منابع صورت خواهد گرفت. بهره‌وری نسبت درون‌داده به برون‌داده است.

سعیدی با اشاره به اینکه جایگاه آماری این پژوهش کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون است، عنوان کرد: بر اساس پژوهش صورت گرفته، روابط عمومی نقش موثری در سازمان‌ها دارد. فرضیه‌هایی همچون ارتباط میان بهره‌وری سازمان و ارتباط مطلوب میان روابط عمومی و کارکنان، رابطه ایجاد مشارکت با روابط عمومی سازمان‌ها و... در این پژوهش مطرح گردید. در این پژوهش از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. جامعه آماری موردبررسی، شاغلان این شرکت بودند. بر اساس نتایج کسب‌شده؛ میان اطلاع‌رسانی مطلوب روابط عمومی و بهره‌وری مناسب، رابطه مستقیم و متوسطی وجود دارد.

وی بخش دیگر سخنانش را به نتایج حاصل‌شده از این بررسی و پژوهش اختصاص داد و تاکید کرد: از دیدگاه پاسخگویان این پژوهش؛ عملکرد روابط عمومی در افزایش بهره‌وری سازمان موثر است. ایجاد مشارکت و همدلی میان کارکنان از طریق عملکرد روابط عمومی در افزایش بهره‌وری سازمان تاثیر قطعی دارد. ارتباط درون‌سازمانی در افزایش بهره‌وری سازمان موثر است. بین انتقال نظرات کارکنان به مدیریت و بهره‌وری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون، رابطه معناداری وجود دارد.

این دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه سوره و علامه طباطبایی در خصوص سابقه منفی روابط عمومی در ابتدای شکل‌‌گیری آن، تشریح کرد: در ابتدا روابط عمومی برای فرونشاندن درخواست‌های کارگری شکل گرفت اما برخی ابزارهای منفی گذشته می‌توانند ابزاری مناسبی در آینده باشد.  تحولات رخ‌داده در جوامع سبب تغییر نقش منفی به مثبت روابط عمومی گردید. نوع نگاه به انسان از گذشته تاکنون تغییر زیادی کرده است. رشد روابط انسانی، در رشد روابط عمومی اثرگذار است. روابط عمومی‌ها نقش ارزشیابی افکار عمومی را انجام می‌‌دهند. نباید نسبت به آینده روابط عمومی‌ها بدبین بود. 

سعیدی بخش دیگر سخنانش را به توسعه همه‌جانبه اختصاص داد و خاطرنشان کرد: بهره‌وری ارتباط تنگاتنگی با روابط عمومی دارد. روابط عمومی با استفاده از ارتباطات در افزایش تولید سازمان و شرکت‌ها و بهره‌وری آنان اثرگذار است. همچنین بهره‌وری اقتصادی می‌تواند، ایجاد اشتغال کند. یک روابط عمومی خوب سبب مشروعیت سیاسی کشور شده و بر ابعاد مختلف تولید اثرگذار است.

وی با انتقاد از عدم یکپارچگی روابط عمومی سازمان، ادارات و شرکت‌ها، اظهار کرد: میزان اهمیت شغل و حرفه روابط عمومی در ایران مشخص نیست. نیروی انسانی بخش روابط عمومی سازمان‌ها، متخصص نیستند. مدیر روابط عمومی سازمان‌ها با شیوه درستی انتخاب نمی‌شوند. همچنین در صورت وجود کارشناس روابط عمومی متخصص در سازمان‌ها به دلیل اختلاف مرتبه و درجه میان کارکنان، نظرات این کارشناس موردتوجه نمی‌گیرد. به همین خاطر وجود نیروی متخصص حوزه روابط عمومی و تربیت نیروی انسانی در این حوزه موردتوجه قرار می‌گیرد. بایستی نیروی تربیت‌شده در این حوزه، در محیط‌های کاری حضور پیداکرده تا تجربه کافی کسب و جذب سازمان شوند.

در ادامه سید رضا نقیب السادات نیز به‌نقد این پژوهش پرداخت و اظهار کرد: بستر روابط عمومی به‌عنوان نهاد مستقر در سازمان مشخص است اما بامطالعه فعالیت‌های این سازمان از گذشته تاکنون، چند نکته مدنظر قرار می‌گیرد. اگر به سوابق تاریخی روابط عمومی در مطالعات مدنظر قرار نگیرد، روابط عمومی بخشی مثبت تلقی خواهد شد. تحولاتی متعددی منجر به پدیده آمدن روابط عمومی در سازمان‌ها شد.  این نهاد به‌عنوان ابزاری  برای کنترل، پدید آمد. بعد از توسعه سرمایه‌داری در جهان، در کشور آمریکا و در بازه زمانی کوتاه ۴ هزار تنش کارگری رخ داد که با استفاده از روابط عمومی و ارتباطات مطالبه کارگران خاموش شد. حضور نظریه‌پردازان معروف ارتباطات نیز، سپَر بلای نظام سرمایه‌داری گشت.

وی افزود: روابط عمومی نهاد مردمی نیست بلکه نهادی برای حفظ سرمایه‌ سازمان‌هاست. گزارش‌های قدیمی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که روابط عمومی این شرکت در جهت حفظ و محافظت از مدیران پیشین عمل کرده است چراکه درگذشته نفت ایران در خدمت انگلیس بود. نهاد روابط عمومی موثر در بهره‌وری است اما به‌عنوان نهاد مردمی و مستقل میان مردم است. جایگاه، نقش و ماهیت روابط عمومی مستثنا از نهاد سازمانی نیست.

نقیب السادات بخش دیگر سخنانش را به نقش روابط عمومی در بهره‌وری سازمان‌ها اختصاص داد و تاکید کرد: نوع و شکل بهره‌وری در پژوهش مذکور ذکر نشده است. روابط عمومی نمی‌تواند در بهره‌وری سازمان‌ها نقش داشته باشد. همچنین میان این دو متغیر رابطه مستقیم وجود ندارد. اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف یکی از وظایف روابط عمومی است. در این پژوهش، تعادلی میان روابط عمومی و بهره‌وری نیست. همچنین در مفهوم واقعی بهره‌وری و روابط عمومی تعارض وجود دارد. بهره‌وری مفهوم اقتصادی و روابط عمومی مفهوم و نقش اجتماعی دارد. اثرگذاری روابط عمومی در بهره‌وری سازمان‌ها بیشتر کیفی است درحالی‌که بهره‌وری اغلب کارایی کمی دارد. بهره‌وری با دو مفهوم کارایی و اثرگذاری مدنظر قرار می‌گیرد. کدام شاخص‌های بهره‌وری باوجود روابط عمومی افزایش پیدا می‌کند؟ در این پژوهش به نظر می‌رسد که بیشتر بر مفهوم سخت‌افزاری روابط عمومی تاکید شده است. همچنین امکان نتیجه‌گیری پردامنه‌تر در این پژوهش وجود داشت اما دستاورد این نتیجه چیست؟

وی بابیان اینکه اغلب روابط عمومی سازمان‌ها زیردستان و تحت سلطه مدیران هستند، عنوان کرد: روابط عمومی نقش تسهیلگری دارد. روابط عمومی به دنبال حق مردم و در کنار آنان نیست. برای تعریف بهره‌وری در این پژوهش باید از جنس روابط عمومی محتوا ارائه شود. روابط عمومی یک سازمان، پاشنه آشیل نهاد بوده و باید بر اصل تعادل پایبند و بر بهره‌وری سازمان اثرگذار باشد.

 

در ادامه دکتر امید علی مسعودی نقد خود را بیان و گفت: متاسفانه در ادارات و نهادهای دولتی به روابط عمومی توجه نشده و برخی از حوادث رویداد در جامعه به دلیل ضعف روابط عمومی نهادها بوده است. مدیریت خبر و اخبار توسط روابط عمومی انجام نگرفته و موجب بروز خسارات سنگینی بر بدنه جامعه شده است.

دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه سوره بخش دیگر سخنانش را به تاثیرگذاری و نقش روابط عمومی در بهره‌وری سازمان‌ها اختصاص داد و گفت: بهره‌وری در حفظ یک سازمان موثر است. یکی از مشکلات اساسی سازمان و نهادهای ایرانی، عدم توجه به بهره‌وری است. 

وی عامل شکل‌گیری برخی از علوم را نامناسب دانست و خاطرنشان کرد:  علم ارتباطات یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز است. علم ارتباطات برآمده از بحران‌های بعد از جنگ جهانی دوم بود. روابط عمومی یکی از بخش‌های مهم سازمان‌هاست. همچنین این رشته در دانشگاه‌های معتبر ایران نیز تدریس می‌شود.

مسعودی، نقدی بر پژوهش ارائه‌شده کرد و گفت: ساختار کار ارائه‌شده، مدل کوچک کار پژوهشی است. برای رفع برخی نواقص بهتر است در عنوان نام شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون ذکر گردد. روش تحقیق از نوع پیمایشی، است. همچنین در بخش یافته‌ها، توصیف صورت گرفته و پرسشنامه مقیاس اسمی بوده است.

ایشان با اشاره به وجود سازمان‌های مردمی در جامعه، عنوان کرد: برخی از سازمان‌ها مردمی هستند و در صورت عدم وجود مردم، بهره‌وری در این سازمان‌ها کم می‌شود. تبلیغات و تولید انبوه، ذات سرمایه‌گذاری است.

 

گفتنی است در پایان این نشست که به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد، شرکت‌کنندگان به طرح پرسش‌های خود پرداختند و استادان حاضر در جلسه نیز به پرسش‌های آنان پاسخ دادند.

 

اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشگاه سوره برگزاری سی و سومین جلسه کرسی ترویجی با عنوان «نقش روابط عمومی در ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها»

نظر خود را بنویسید