منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

"اطلاعیه مهم"
دانشجویانی که تطبیق واحد داشته و یا انتقالی هستند تا روز یکشنبه مورخ 1396/06/05 به دفتر کارشناس آموزش (آقای باغبان و خانم ربیعی) مراجعه نمایند.
اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشکده معماری و شهرسازی

نظر خود را بنویسید