منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

مطابق با  ابلاغیه کمیته تخلفات پژو هشی دانشگاه گزارش مطالعات پایان نامه کلیه دانشجویان بایستی توسط شورای پژوهشی دانشکده در سامانه همانند جو بررسی شود .به همین منظور لازم است در زمان تحویل مدارک و تعیین زمان دفاع فایل word گزارش مطالعات به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود .بدیهی است ارایه مجوز دفاع وابسته به تحویل مدارک به صورت کامل بوده و فقط به پایان نامه هایی اجازه دفاع داده خواهد شد که از شورای تخلفات پژوهشی دانشکده تاییدیه لازم را اخذ نمایند
اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشکده معماری و شهرسازی، پایان نامه

نظر خود را بنویسید