منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

دانشجویان ذیل در اسرع وقت به دفتر ریاست دانشکده معماری و شهرسازی مراجعه نمایند:
1. ملیکا علیخانی
2.دریا جمشیدی
3. فاطمه گلستانیان
4. امیر عاملی پهلوی
5. نسترن سرخوش
6. ساجده فهیمی شاد
7. آنیتا خلیفی
8. فریبا دهقانی
9. فرناز قربانی
10. فاطمه گرامی گلچین
11. ستاره فراش زاده
اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشکده معماری و شهرسازی

نظر خود را بنویسید