منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

دانشجویانی که آمادگی دفاع از پایان نامه خود را دارند تا مورخه 1396/05/30 نسبت به تحویل کارنامه کلی ( گزارش 100 ) و کاربرگ مجوز برگزاری جلسه دفاعیه ( در سایت_ بخش فرم های آموزشی ) با امضاء استاد راهنما به گروه آموزشی ( مقطع کارشناسی ) اقدام نمایند.
تاریخ برگزاری پایان نامه ها روزهای 20 و 21 شهریور خواهد بود. دانشجویان جهت اطلاع از زمان دقیق دفاع خود ضمن هماهنگی با استاد راهنمای مربوطه و در روزهای مذکور زمان دفاع  را مشخص نمایند.
اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشکده معماری و شهرسازی، کارشناسی، پایان نامه

نظر خود را بنویسید