منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کلیه ی گرایش ها که تمایل به دفاع از پایان نامه خود دارند می بایست نهایتا تا روز چهارشنبه مورخ 8 شهریور برای تعیین وضعیت و روز دفاع به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند. عدم مراجعه تا این تاریخ به منزله انصراف از دفاع در شهریور ماه بوده و نیازمند تمدید پایان نامه می باشد. لازم بذکر است که آخرین زمان تحویل رساله و مجوز دفاع به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده روز دوشنبه 20 شهریور بوده و فقط به دانشجویانی تعلق خواهد گرفت که تا تاریخ 8 شهریور به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه کرده و اعلام آمادگی کنند در غیر اینصورت به رساله های دریافتی ترتیب اثر داده نخواهد شد و زمان دفاع و داور تعلق نخواهد گرفت. همچنین با توجه به الویت تحویل مجوز دفاع و رساله، روزهای دفاع پایان نامه از تاریخ 25 الی 29 شهریور تعیین گردیده و دفاع خارج از این بازه با استناد به تقویم آموزشی اداره کل آموزش دانشگاه سوره مقدور نخواهد بود.

 

 

اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشکده معماری و شهرسازی، زمان دفاع، پایان نامه

نظر خود را بنویسید