منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

مدیر گروه انیمیشین و جلوه‌های بصری دانشگاه سوره هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه «جایزه بین‌المللی مانگا» که امسال به مناسبت «ماه فرهنگی ژاپن» برگزار شد در سالن چندمنظوره سفارت این کشور حضور یافت و سخنرانی پژوهشی خود را در ارتباط با این هنر بیان کرد.

مطالعه بیشتر

به اطلاع مي رساند معرفي شدگان رشته های مندرج در جدول بند الف نسبت به ثبت نام اينترنتي و شركت در جلسه مصـاحبه حضـوري (پس از بررسي پرونده الكترونيكي و در صورت تائید) بر اساس بند ب تا خ اقدام کنند:

مطالعه بیشتر