منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

صفحه اساسنامه دانشگاه سوره

اساسنامه دانشگاه سوره

به‌موجب نامه شماره 8009/22 مورخه 1390/01/27 بر اساس مصوبه مورخه 1389/11/23 با ارتقاء مؤسسه به دانشگاه موافقت اصولي و در سال 1392 موافقت قطعي به‌عمل‌آمده است. پس‌ازآن اساسنامه جديد در سال 1394 به تصويب شوراي عالي گسترش رسيد که ضمن تغيير عنوان مؤسسه به دانشگاه تغييرات جزيي در برخي از موارد آن به‌عمل‌آمده است.