منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

صفحه ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه

ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه سوره

دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه سوره می‌توانند از طریق ایمیل زیر با دکتر محمد حسین ساعی رئیس دانشگاه سوره بطور مستقیم در ارتباط باشند.

saei@soore.ac.ir