هیات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات حسین قشقایی

عضو هیات علمی

اين جانب  علاوه بر اخذ دكتري حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1375 ، دروس حوزوي بيش از پانزده سال خارج فقه واصول و دوره سطح فلسفه اسلامی را گذرانده ام.

 • مدرسه عالی شهید مطهری(ره)
 • موسسه پژوهشی آموزشی امام خمینی(ره) قم
 • دانشگاه آزاد قم
 • دانشگاه آزاد زنجان 
 • مدرسه عالی فقه و اصول قم
 • دانشگاه تهران (البرز)
 • موسسه آموزش عالی نور طوبی
 • دانشگاه قرآن و حدیث
 • مرکز آموزش قضات قوه قضائیه قم
 • مرکز جهانی علوم اسلامی ( جامعه المصطفی ص)
 • حوزه علمیه آزاد قم
 • حوزه علمیه خواهران تهران (رفیعه المصطفی ص ، موسسه آموزشی کوثر)
 • دانشگاه سوره
 • شرح لمعه - حقوق مدنی 
 • حقوق تجارت - حقوق مدنی 
 • حقوق مدنی 2 و 3 و5- حقوق  بین الملل خصوصی 
 • مکاسب (شیخ انصاری)
 • مدنی 8
 • حقوق بین الملل اسلامی - حقوق جزای تطبیقی اسلامی 
 • فقه استدلالی- فقه تکمیلی
 • فقه تطبیقی
 • مدنی
 • نظام حقوقی اسلام - شرح لمعه - روش تحقیق رسایل و مکاسب 
 • کفایه الاصول ( خارج کفایه) جواهر الکلام مباحث خارج فقه
 • حقوق مالکیت فردی - حقوق یارانه و فضای مجازی- مبانی حکومت اسلامی 

 

 • شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران ونظام هاي حقوقي معاصر
 • پناهندگی در حقوق بين الملل واسلام (انجام شده برای سازمان بی المللی حمایت از پناهندگان در موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران)
 • مشارکت و نظارت در  تدوین کتاب های مجموعه نظریات فقهی حقوقی قوه قضائیه  در هفت مجلد( انجام شده در مرکز تحقیقات قوه قضائیه)
 • نقد و بررسی کتاب شیوه تفسیر قانون مدنی - مجله نقد علوم انسانی 
 • دیه عضو نامتعادل- فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( دانشگاه علوم قضایی)
 • علم قاضی در نگاه کاربردی- مجله آموزش قوه قضائیه
 • تفسیر به زیان متعهد له و به سود متعهد- مجله مدرس 
 • عرف در حقوق بین الملل
 • مفهوم و مصادیق خیر در قرآن - مجله میراث جاویدان
 • ارث افراد زیر آوار مانده
 • اصل بازنگرداندن پناهندگان
 • شرط عقل در کیفر
 • شرط خلاف مقتضای عقد نکاح و تغییر مقتضای آن 
 • شرح فتوای مقام معظم رهبری در وقف پول (مصاحبه)
 • سردبیر مجله میراث جاویدان
 • مدیر مسئول مجله مطالعات معنوی
 • مدیر مسئول مجله فقه و حقوق ارتباطات
 • مدیر مسئول مجله تربیت تبلیغی
 • ارزیاب کتاب ادله اثبات  مربوط به دائره المعارف فقه اسلامی آیت الله شاهرودی(ره)
 • ارزیاب و ناظر کتاب موسوعه  آیات الحکام مربوط به پژوهشکده باقر العلوم(ع)
 • مشارکت در تدوین قانون مجازات اسلامی  سال 1392
 • مشارکت در تدوین قانون جمعیت و جوانی سال 1400
 • معاونت آموزش و پژوهش  موسسه عالی امام خمینی (ره)
 • مدیر کنترل تحقیقات  مرکز تحقیقات فقهی  قوه قضائیه  و سپس معاون آن با اختیارات مدیریت
 • مدیر پژوهشکده باقر العلوم(ع)
 • مدیر پژوهشکده سازمان اوقاف و امور خیریه