آقای سید ایرج زارع

مدیر منابع انسانی و معاون اداری و مالی

سوابق تحصیلی: دیپلم اقتصاد اجتماعی، کارشناسی برنامه‌ریزی علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران. فعالیت‌ها: مدیر منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه سوره معاون اداری و مالی دانشگاه سوره